Individualne edukacije

individualne edukacije

Individualne edukacije kao dopuna znanja

Individualne edukacije se obavljaju u poliklinici eteran, Molerova 3, Vračar, Beograd. Glavni edukator je dr Tanja Radenkov Medenica, sertifikovani edukator estetske medicine. Pored svog bogatog iskustva u ovoj oblasti, doktorka se i sama redovno usavršava kroz učešće na seminarima i konferencijama širom sveta. Posvećena je pružanju najnovijih i najkvalitetnijih informacija svojim polaznicima kako bi bili uvek u koraku sa sa najnovijim istraživanjima. Kao i svakoj oblasti, medicina zahteva konstantno usavršavanje i primenu inovacija kako bi bili “trendy”.

Pored grupnih edukacija pruža i individualne edukacije, omogućavajući svojim polaznicima da steknu znanje i veštine potrebne za samostalno obavljanje određenih intervencija na najvišem nivou.

Individualne edukacije – šta pružaju?

Individualne edukacije pružaju jedinstvenu mogućnost za usavršavanje znanja i veština u oblasti estestke medicine. Jedna od najvažnijih prednosti individualnih edukacija je to što će svaki polaznik dobiti pažljivo osmišljen program edukacija koji je prilagođen njegovim potrebama, nivou znanja i veština. Pored individualne teorijske nastave, gde možete diskutovati sa doktorkom o svemu što Vas bude interesovalo iz date oblasti, važno je i to što ćete imati individualan pristup pacijentima gde ćete steći praktične veštine kako bi se osećali sigurno i samouvereno tokom obavljanja procedure.

Koja je razlika u edukacijama

Razlika između individualnih edukacija i grupnih edukacija leži u pristupu i fokusu samog programa. Grupne edukacije obično okupljaju veći broj polaznika koji zajedno prolaze kroz teorijski i praktični deo obuke. Ova vrsta edukacije može biti korisna za polaznike koji žele da steknu osnovno znanje o određenoj proceduri. S druge strane individualne edukacije omogućavaju jedan na jedan rad sa mentorom. Ovaj pristup omogućava polaznicima da dobiju detaljniju i prilagođenu obuku, uz mogućnost da postavljaju pitanja i razjašnjavaju nedoumice. Individualne edukacije su idealne za one koji žele da prodube svoje veštine za određene aspekte u estetskoj medicini.

Dobra edukacije = brže napredovanje

Prednosti individualnih edukacija su mnogobrojne.

  • Prvo, polaznici dobijaju potpunu pažnju mentora, koji će se fokusirati na njihove specifične potrebe i ciljeve. Ovo omogućava brže učenje i napredak.
  • Drugo, polaznici mogu raditi u svom ritmu i imaju fleksibilnost u određivanju rasporeda obuke.
  • Treće, individualne edukacije pružaju mogućnost da se stekne poverenje i izgradi kvalitetan odnos sa mentorom.

Za vise informacija o edukacijama možete kontaktirati našu polkliniku i saznati detalje. Budite slobodni pa nas kontaktirajte putem telefona na 0607575755 ili na naš email office@eterna.co.rs

 

Hi, How Can We Help You?