Operacija očnih kapaka

Operacija očnih kapaka

„otvoren I bistar pogled je oduvek bio jedan od kriterijuma koji definišu lepotu“ …Dopustite da vam se lepota desi ….

Operacija kapaka u plastičnoj hirurgiji između ostalog podrazumeva funkcionalno i estetsko rešavanje viška kože i viška masti u gornjim i donjim kapcima.

RAZLIKUJEMO GORNJU I DONJU KOREKCIJU KAPAKA – BLEFAROPLASTIKU

Cilj svake blefaroplastike :

  • korekcija problema vezanih za višak kože, hipertrofija mišića,protruzija masti
  • dobro pozicionirati linije reza (sakriti rezove) da se ne vide
  • uspostaviti simetriju oka
  • poboljšati izgled pacijenta

Pre svake operativne procedure, uradi se preoperativni plan rada,urade se dodatne pretrage u smislu koje anatomske strukture zahtevaju korekciju,svesti na minimum rizik od mogućih komplikacija ,razmotriti eventualna oboljenja oka i sistemskih bolesti vezivnih tkiva. Na kraju svih pretraga uradi se specifican Schimer-ov test uz pomoć koga određujemo količinu produkcije fizioloških suza (10 ml za 5 min).

Nakon urednog ispitivanja i preoperativne pripreme, pristupi se operativnom zahvatu. U korelaciji sa anesteziologom sama operacija očnih kapaka može se izvršiti u lokalnoj, opštoj anesteziji ili analgosedaciji.

Postoperativni period je takođe značajan. Sasvim je očekivano da u tom periodu perzistira periorbitalni edem koji delimično i utiče na oporavak. Oko 48 h nakon operacije glava pacijenta treba da bude elevirana ( podignuta). Lokalno mogu biti aplikovane antibiotske masti. Skidanje konaca je 7 dana nakon operacije. Nakon skidanja konaca, pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Efekti i gornje i donje bleferoplastike mogu trajati i do 15 god nakon izvršene intervencije .

Donja bleferoplastika - Operacija očnih kapaka

Godinama dolazi do opustanje kože donjih kapaka. Kože je možda i najtanja na ovom delu ljudskog organizma ,s time je proces starenja jako izražen u ovoj regiji. Koža izgleda naborana, mlitava, tamne prebojenosti zbog nagomilanja toksina i otpadnih produkata metabolizma. S time pacijent izgleda umorno, tužnog pogleda, stariji nego što realno jeste. Ovakav pacijent je idealan kandidat za podmlađivanje donjih kapaka tj za donju bleferoplastiku.

Cilj donje bleferoplastike :

  • Otklanjanje viška kože ispod donjih kapaka
  • Otstranjivanje viška masti koji su anatomski lokalizovani u ovoj regiji
  • Dobro pozicionirati linije reza ( sakriti rezove ) u prirodnim naborima kože
  • Uspostaviti simetriju oka
  • Poboljšati izgled pacijenta

Sama intervencija počiva na preoperativne pripreme i pretrage ,preoperativno planiranje i iscrtavanje pacijenta.Intervencija može se obaviti u opštoj anasteziji, u lokalnoj anesteziji i u analgosedaciji i s time se obezbedi komfor koji je idealan i za pacijenta i za hirurga.

Post operativni period je takodje značajan. Sasvim je očekivano u tom periodu perzistira periorbitalni edem koji delimično utiće na oporavak. Oko 48 h nakon operacije glava treba da bude elevirana ( podignuta ). Lokalno mogu biti aplikovane antibiotske masti. Skidanje konaca je 7 dana nakon operacije. Nakon skidanje konaca pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Sa donjom bleferoplastikom tj podmadjivanje donje orbitalne regije problem opuštenosti kože, umornog i nevolnog izraza i pogleda reševamo problem na minimu 15 godina, što jako puno utiče na poboljšanje kvaliteta života pacijenta.

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?