• Molerova 3, 11000 Beograd
  • Pon - Sub 08:00 - 20:00

Operacija očnih kapaka

Operacija očnih kapaka

„otvoren I bistar pogled je oduvek bio jedan od kriterijuma koji definišu lepotu“ …Dopustite da vam se lepota desi ….

Operacija kapaka u plastičnoj hirurgiji između ostalog podrazumeva funkcionalno i estetsko rešavanje viška kože i viška masti u gornjim i donjim kapcima.

RAZLIKUJEMO GORNJU I DONJU KOREKCIJU KAPAKA – BLEFAROPLASTIKU

Cilj svake blefaroplastike :

  • korekcija problema vezanih za višak kože, hipertrofija mišića,protruzija masti
  • dobro pozicionirati linije reza (sakriti rezove) da se ne vide
  • uspostaviti simetriju oka
  • poboljšati izgled pacijenta

Pre svake operativne procedure, uradi se preoperativni plan rada,urade se dodatne pretrage u smislu koje anatomske strukture zahtevaju korekciju,svesti na minimum rizik od mogućih komplikacija ,razmotriti eventualna oboljenja oka i sistemskih bolesti vezivnih tkiva. Na kraju svih pretraga uradi se specifican Schimer-ov test uz pomoć koga određujemo količinu produkcije fizioloških suza ( 10 ml za 5 min ) .

Nakon urednog ispitivanja i preoperativne pripreme, pristupi se operativnom zahvatu .U korelaciji sa anesteziologom sama operacija može se izvršiti u lokalnoj ,opštoj anesteziji ili analgosedaciji.

Postoperativni period je takođe značajan.Sasvim je očekivano da u tom periodu perzistira periorbitalni edem koji delimično i utiče na oporavak.Oko 48 h nakon operacije glava pacijenta treba da bude elevirana ( podignuta) .Lokalno mogu biti aplikovane antibiotske masti .Skidanje konaca je 7 dana nakon operacije .Nakon skidanja konaca, pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima .

Efekti i gornje i donje bleferoplastike mogu trajati i do 15 god nakon izvršene intervencije .

Donja bleferoplastika - Operacija očnih kapaka

Godinama dolazi do opustanje kože donjih kapaka. Kože je možda i najtanja na ovom delu ljudskog organizma ,s time je proces starenja jako izražen u ovoj regiji. Koža izgleda naborana, mlitava, tamne prebojenosti zbog nagomilanja toksina i otpadnih produkata metabolizma. S time pacijent izgleda umorno, tužnog pogleda, stariji nego što realno jeste. Ovakav pacijent je idealan kandidat za podmlađivanje donjih kapaka tj za donju bleferoplastiku.

Cilj donje bleferoplastike :

  • Otklanjanje viška kože ispod donjih kapaka
  • Otstranjivanje viška masti koji su anatomski lokalizovani u ovoj regiji
  • Dobro pozicionirati linije reza ( sakriti rezove ) u prirodnim naborima kože
  • Uspostaviti simetriju oka
  • Poboljšati izgled pacijenta

Sama intervencija počiva na preoperativne pripreme i pretrage ,preoperativno planiranje i iscrtavanje pacijenta.Intervencija može se obaviti u opštoj anasteziji, u lokalnoj anesteziji i u analgosedaciji i s time se obezbedi komfor koji je idealan i za pacijenta i za hirurga.

Post operativni period je takodje značajan. Sasvim je očekivano u tom periodu perzistira periorbitalni edem koji delimično utiće na oporavak. Oko 48 h nakon operacije glava treba da bude elevirana ( podignuta ). Lokalno mogu biti aplikovane antibiotske masti. Skidanje konaca je 7 dana nakon operacije. Nakon skidanje konaca pacijent se vraća svakodnevnim aktivnostima.

Sa donjom bleferoplastikom tj podmadjivanje donje orbitalne regije problem opuštenosti kože, umornog i nevolnog izraza i pogleda reševamo problem na minimu 15 godina, što jako puno utiče na poboljšanje kvaliteta života pacijenta.

Zakažite jednostavno konsultaciju

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Hi, How Can We Help You?