Proširene vene

Proširene vene

Proširene vene

Šta su proširene vene

Proširene vene i njihov nastanak može biti nepoznat, nasledan ili povezan sa načinom života. Predispoziciju za nastanak proširenih vena imaju ljudi koji dugo stoje, imaju sedentaran način života, konzumiraju cigarete, takodje učestalost proširenih vena je veća kod ženskog pola. Vene se dele na duboke i površinske vene, proširenje zida vena je češće kod površinskih vena. Ukoliko se radi o proširenju površinskih vena to se manifestuje dilatiranim, izvijuganim i prominentnim venama . Dok proširenja dubokih vena izazivaju oticanje članaka, bol u nogama, crvene ili smeđe mrlje oko članaka i na kraju ulkuse na nogama. Zbog toga je neophodno prvo tretirati proširenja dubokih vena, a zatim varikozne vene na površini.

Proširene vene 2C

Proširene vene i tretman mikrotalasne ablacije?

Mikrotalasna ablacija je endovenski tretman. Ovo je sličan pristup tretmanu kao laserska ablacija i radiofrekventna ablacija. „Endovenozna“ znači da je uređaj za lečenje unutar vene tokom intervencije. Lokalni anestetik je jedina potrebna vrsta anestetika. To znači da pacijenti mogu ići kući sat vremena nakon intervencije.

Hirurg koristi ultrazvuk da vizualizuje ciljnu venu. Zatim gura iglu kroz obeležen deo na koži koji je prethodno anesteziran i ulazi iglom u venu. Nakon toga se kroz iglu provlači žica. Kateter se prenosi preko žice i ulazi u venu. Aparat je uključen I podešen je ispravan nivo energije za tog pacijenta. Hirurg prateći ultrazvukom, kateterom dolazi do proširenja vene, gde će izvršiti ablaciju. Ablacija se dešava tako što mikrotalasi zagrevaju vodu u ćelijama zida vena. Ova toplota denaturiše proteine u ćelijama, trajno uklanjajući venu.

Proširena vena d

Terapija varikoznih vena mikrotalasnom ablacijom (EMVA)

EMVA je skraćenica za „endovenska mikrotalasna ablacija“, nova je metoda za lečenje proširenih vena u lokalnoj anesteziji.
Tokom poslednjih 20 godina, istraživanja su dokazala da je endovenska termalna ablacija najefikasniji način lečenja proširenih vena. Stoga smernice preporučuju endovensku termalnu ablaciju kao tretman prve linije. Endovenska termalna ablacija bukvalno znači zagrevanje vene dovoljno da se ablacija (trajno zatvori) iznutra.

Uređaji za radiofrekventnu ablaciju koriste zavojnicu koja generiše toplotu unutar vene. Iako radiofrekventna ablacija može biti veoma efikasna, ona se oslanja na to da je kateter u kontaktu sa zidom vene.

Postoje i laseri koji mogu da uklone venu pomoću toplote. Različiti laseri koriste različite talasne dužine. Neki od njih zagrevaju krv, neki zagrevaju protein, a neki vodu. Optimalni laseri su oni koji zagrevaju vodu.

Pošto laser koristi „svetlost“, nije bitno da laserski uređaj bude u kontaktu sa zidom vene. Pored toga, većina lasera ​​usmerava energiju napred. Sofisticiraniji laseri sada prenose energiju upolje od vrha. Pošto se vena nalazi oko vrha katetera, mnogo je preciznije i logičnije koristiti ove lasere sa radijalnim usmeravanjem energije.

Zašto koristiti mikrotalasnu ablaciju (EMVA)?

Aparat za mikrotalasnu ablaciju ima sve prednosti radiofrekventne ablacije kao i najnovije lasere. Ne mora biti u kontaktu sa zidom vene. Snaga prelazi sa strane vrha direktno u zid vene. Mikrotalasi utiču na vodu u ćelijama u zidu vene. Aparat ne emituje nikakvu „svetlost“, pa nema potrebe za laserskim merama predostrožnosti.

Kao takav, izgleda da novi mikrotalasni tretman za proširene vene (EMVA) ima nekoliko prednosti u odnosu na trenutne tehnike endovenske termalne ablacije.

Aparat za mikrotalasnu ablaciju je uzbudljiv novi razvoj u hirurgiji proširenih vena. Svakako je korisno za lečenje velikih proširenih vena i velikih perforatornih vena.

Kod nas u Eterna Hospitalu imamo najsavremeniji aparat za lečenje proširenih vena. Za detaljnije informacije, možete zakazati konsultativni pregled kod dr Tanje Radenkov Medenice i rešiti se ovog problema .

Upoznajte našu doktorku

Zakažite jednostavno konsultaciju za proširene vene

Hi, How Can We Help You?