Labioplastika

Labioplastika

Hipertrofija malih labija je disproporcija u veličini velikih usana u odnosu na male. Hipertrofične male usne su kako funkcionalni tako i psihoseksualni problem. Uvećane male usne su obično urođeni problem ali takođe se mogu uvećati usled hormonalnih promena, limfne staze, hronične iritacije ili kao posledica zapaljenskih dermatitisa i urinarnih inkontinencija. Najčešće male usne prominiraju iznad velikih nakon porođaja.

Lokalna iritacija, problemi sa higijenom, poteškoće prilikom seksualnih odnosa kao i sama estetika prihvataju se kao indikacije za hiruršku korekciju. Mnoge žene imaju problem što im male usne u stojećem položaju vire iznad velikih usana, što vodi u probleme sa samopouzdanjem prilikom intimizacije. Drugi čest problem je asimetrija između leve i desne male usne.

Operativno lečenje

Labioplastika ili redukcija labija je procedura dizajnirana da ulepša izgled spoljašnjih ženskih genitalija. Cilj ove operacije jeste da se popravi estetika genitalija bez dodavanja ružnih ožiljaka i remećenja normalne anatomije. Operacija bi trebalo da se izvodi kada pacijentkinja nije u menstrualnom ciklusu da bi se smanjio uticaj hormona na anatomiju i izbegao povećani rizik od infekcija. Postoji više različitih tehnika operacije kao što su: V plastika (koja ostavlja najmanje ožiljaka), deepitelizaciona redukcija (koja ostavlja punoću malih usana) i “edge excision” (koja daje najravnije ivice rubova malih usana).

Labioplastika je jednostavna procedura koja traje između 30 i 45 minuta. Može se raditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji, u najvećem broju slučajeva sa minimalnim krvarenjem i otokom.

Šta očekivati posle zahvata?

Uobičajeno vreme oporavka je od 2 do 5 dana sa koncima koji se tope između 7 i 14 dana. Minimalno je bolna procedura te se može nastaviti sa normalnim seksualnim aktivnostima već posle 3 nedelje. Ova procedura se može raditi u isto vreme sa nekim drugim estetskim operacijama kao što su uvećanje grudi ili dermolipektomija.

Hi, How Can We Help You?