Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika i poštovanje privatnosti svakoga

Politika privatnosti je nešto što naša ustanova izuzezno vrednuje i poštuje. Pre davanja svojih podataka potrebno je da pročitate informacije o zaštiti podatak o ličnosti i korišćenju definisanih ovom politikom privatnosti. Slanjem svojih podataka dajete saglasnost o korišćenju vaših podataka.

Eterna Medical System poštuje vašu privatnost. Informacija koje o vama prikuplja Poliklinika Eterna Medical System putem ovog web sajta na adresi https://eterna.co.rs (u daljem tekstu: web sajt) služe pre svega boljem razumevanju vaših potreba i razvoju novih sadržaja ili funkcija sajta. Pored toga, prikupljamo i informacije koje koristimo za obaveštavanje o novostima Poliklinike Eterna Medical System. Informacije koje imamo o vama su date uz vašu saglasnost, a mogu nam biti poslate preko namenskih kontakt formi koje se nalaze na strancima a web sajta. Takođe, informacije o vama nam možete poslati preko mailova zaposlenih u Eterna Medical System.

Priupljanje i čuvanje informacija

Pored ovako dobijenih informacija, Poliklinika Eterna Medical System može prikupljati i druge podatke uz korišćenje alata za automatsko prikupljanje podataka. Alati koje koristimo su standardni i prikupljaju informacije koje šalju vaši računari, odnosno vaši pretraživači interneta i to: zemlju iz koje ste konektovani na naš sajt, grad, vreme pristupa stranama sajta, navigaciju – vaše kretanje i zadržavanje na pojedinim sadržajima sajta, korišćenje pojedinih servisa i sl. Takođe, možemo prikupljati, držati i eksportovati i druge tipove informacija, a uz obaveštenje o tome i uz vašu saglasnost, kao što su npr. ankete, istraživanja vaših mišljenja, stavova, zadovoljstva servisima i informacijama i sl. Informacije o vama možemo dobiti i iz komercijalnih i javnih servisa, koje smatramo pouzdanim. Iako informacije dajete uz svoju saglasnost u svakom trenutku možete zahtevati njihovo brisanje. Uklanjanjem iz našeg sistema nastupa prestanak bilo kakvog vida komunikacije (mailovi, newsletter i sl.). 

Da  li će nakon brisanja vaših podataka oni ipak biti obrađeni?

Ako povučete svoju saglasnost, prekinućemo obradu vaših podataka o ličnosti, izuzev i u meri kada su nastavak obrade ili skladištenja dozvoljeni ili neophodni u skladu sa primenljivim zakonom o podacima o ličnosti ili drugim primenljivim zakonima i propisima.

Imajte na umu da povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je obavljena pre povlačenja. Uz to, kao posledica vašeg povlačenja saglasnosti, možda nećemo moći da ispunimo vaše zahteve ili da vam obezbedimo svoje usluge.

Izmene pravila i ovog sadržaja o korišćenju sajta i privatnosti

Moguće je da dođe do promene politike Poliklinike Eterna Medical System o načinu i pravilima korišćenja sajta kao i do promene politike privatnosti. Ukoliko do toga dođe, promena će biti objavljena na ovom mestu. Ukoliko se značajnije budu menjali uslovi korišćenja i politike privatnosti možemo vas obavestiti o tome i na druge načine. Neki od opcija su mailom ili objavljivanjem obaveštenja na poečetnoj stani ili drugim menijima i stranama sajta.

Korišćenje Vaših podataka

Poliklinika Eterna Medical System čuva, analizira i koristi Vaše podatke pre svega za poboljšanje usluga i funkcija sajta, kao i usluga podrške u poslovnim aktivnostima Poliklinike Eterna Medical System. Vaše podatke Poliklinika Eterna Medical System može da upotrebi u razne svrhe npr.:

  • adresne podatke (mail, telefone i adrese) za slanje informacija o novostima, novim sadržajima na sajtu www.eterna.co.rs, slanju newslettera, obaveštenja o mesečnim i drugim aktivnostima, aktivnostima privrede, ponudama, popustima i sl.
  • podatke o vašim stavovima i mišljenjima, kao i demografske podatke radi proučavanja tržišta Ordinacije.info, vaših potreba i želja a sa ciljem poboljšanja naših usluga i poboljšanja usluga privrede grada u celini
  • kolačiće, korisnička imena i šifre za personalizovanje određenih sadržaja na sajtu i-ili omogućavanje pristupa privilegovanim delovima sadržaja ili funkcionalnosti

Kako funkcionišu analitički alati

Poliklinika Eterna Medical System neće prosleđivati preko kontakt formi poslate podatke trećim licima. Ipak, naša poliklinika može, radi statističkih i drugih analiza, koristiti i druge servise i baze podataka drugih kompanija ali će koristiti samo one koji imaju visoke kriterijume i pravila u zaštiti i korišćenju vaših podataka. Primer ovakvog korišćenja su np. analitički alati za ponašanje posetilaca na sajtu: google.com/analitycs i drugi alati. Vaši podaci mogu biti korišćeni i prosleđeni trećim licima, u posebnim slučajevima i okolnostima i to kada smo u obavezi da se pridržavamo zakonskih propisa i procesa, kada sprečavamo moguću prevaru ili štetu. Poliklinika Eterna Medical System će učiniti sve u zaštiti tih podataka. Ipak treba da prihvatite činjenicu da apsolutna zaštita, na ovom ili bilo kojem sajtu nije moguća. Uvek postoji mogućnost da do podataka dođu i treća lica koristeći nelegalne metode.

Privatnost dece

Ovaj sajt nije namenjen deci. Sajt je isključivo namenjen odraslim, punoletnim osobama. Niti su sadržaji namenjeni deci, niti će se od dece uzimati bilo kakvi podaci i uspostavljati bilo kakav vid komunikacije. Međutim, poliklinika Eterna Medical System nema mogućnost provere godišta korisnika sajta, te je moguće da sa vaših računara i vašeg ili javnog pristupa internet servisima deca pristupe i nekim od sadržaja ovog sajta. Takođe je moguće da se deca prijave na neki od servisa, pa i da daju svoje podatke. Ukoliko ste svesni da vaše dete koristi naše servise, molimo vas na nas obavestite kako bi podatke o tome izbrisali iz našeg sistema. Pored toga, poliklinika čini sve što je u mogućnosti, da i pored toga što je sajt namenjen odraslima spreči pojavu sadržaja koji su neprimereni sadržaji za mlađe uzraste. Ipak, da još jednom upozorimo, sajt nije namenjen deci već punoletnim osobama.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj web sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca web sajta. Na pojedinim delovima ovog web sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg web sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od vas zatražimo druge lične informacije (vaše ime, telefon, e-mail adresa) tražićemo vaš pristanak, obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite.

Politika privatnosti i otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru. Mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime. Sve ovo se koristi u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg web sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naš web sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje vaš internet pregledač (u nastavku browser) čuva na vašem računaru. Na taj način pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili pomoć sekciju vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo cookie-je isključivo kako bismo vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim web sajtom. Koriste se i za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu.

Politika privatnosti i prosleđivanje podataka trećim stranama

Poliklinika privatnosti koju primenjujemo je iz razloga analize svoje posećenosti koje koristi Google Analytics. Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika. Politika privatnosti Eterna Medical System-a ima lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Podatci koji se na ovaj način prikupljaju o vašem korišćenju web sajta www.eterna.co.rs neće biti prosleđene trećem licu u druge svrhe. Google svakako može iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta. Pretraživač će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže. Svakako on neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje.  Takođe pretraživač nikada neće dobiti vaše lične podatke. Treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite web sajt u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem www.eterna.co.rs web sajta, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, na opisani način.

Hi, How Can We Help You?