Kolagen stimulator

Kolagen stimulator

eterna medical system edukacije

Akreditovana edukacija iz oblasti estetske medicine

Edukacija je namenjena lekarima i stomatolozima i obuhvata teorijski i praktični deo.

Teorijski deo:

Polaznici se upoznaju sa savremenim konceptom primene kolagen stimulatora, njegovim indikacijama, apsolutnim i relativnim kontraindikacijama, neželjenim efektima i njihovoj sanaciji. Upoznaju pristup pacijentu koji podrazumeva potpunu posvećenost primenom najsavremenijih metoda i materijala i maksimalne mere opreza prilikom rada i intervencije na pacijentu, kako bi ceo tretman za pacijenta bio bezbedan, bezbolan, komforan.

 

Praktični deo:

U okviru praktičnog dela polaznici će ovladati veštinama aplikovanja kolagen stimulatora, najnovije vrste biološki aktivnog filera koji stimuliše proizvodnju kolagena.

Polaznici kursa dobijaju literaturu iz oblasti primene kolagen stimulatora, kao i sertifikat  akreditovanog kursa sa bodovima za kontinuirane medicinske edukacije (6 bodova).

Predavači

Hi, How Can We Help You?