Kolagen stimulator

Kolagen stimulator

eterna medical system edukacije

Akreditovana edukacija iz oblasti estetske medicine

Kolagen stimulator teorijski deo:

Polaznici se upoznaju sa savremenim konceptom primene kolagen stimulator -a, njegovim indikacijama, apsolutnim i relativnim kontraindikacijama, neželjenim efektima i njihovoj sanaciji. Upoznaju pristup pacijentu koji podrazumeva potpunu posvećenost primenom najsavremenijih metoda i materijala. Takođe upućuju se o maksimalnim merama opreza prilikom rada i intervencije na pacijentu. Sve ovo se usavršava kako bi ceo tretman za pacijenta bio bezbedan, bezbolan i komforan. Edukacija je namenjena lekarima i stomatolozima i obuhvata kako teorijski tako i praktični deo.

Na trzištu postoje firme koje nude i filere i stimulator kolagena u istom proizvodu. Oni pružaju trenutne i dugoročne rezultate jer se poboljšava proizvodnja kolagena. Pacijenti uživaju u rezultatima već prvog tretmana. Opet drugi proizvođači kolagena mogu potrajati duže vremena da pokažu optimalne rezultate. Pacijenti bi trebalo da posete svog dermatologa, na otprilike tri do četiri tretmana tokom nekoliko meseci. Postojanost može biti primećena čak i nakon 25 meseci od poslednjeg tretmana.

Praktični deo:

U okviru praktičnog dela polaznici će ovladati veštinama aplikovanja kolagen stimulatora, najnovije vrste biološki aktivnog filera. Ovaj filer stimuliše proizvodnju kolagena i osvežava izgled.

Saznate više o edukaciji i prednostima stimulatora kolagena ili bilo koje druge edukacije koje se nude u dermatološkim praksama.

Polaznici kursa dobijaju literaturu iz oblasti primene kolagen stimulatora, kao i sertifikat  akreditovanog kursa sa bodovima za kontinuirane medicinske edukacije (6 bodova).

Predavači

Hi, How Can We Help You?