Zakrivljeni penis ili Kurvatura penisa

Zakrivljeni penis ili Kurvatura penisa

Urođena kurvatura penisa predstavlja savijanje penisa u odnosu na svoju pravu osovinu. Pored izolovane kurvature, savijanje penisa može se javiti u okviru drugih anomalija kao što su hipospadia ili epispadia. Pravac savijanja kurvature može biti ventralni (put dole), dorzalni (put gore) i lateralni (u stranu). Kurvatura je obično vidljiva samo u erekciji ali se tokom pregleda može osetiti prilikom trakcije penisa u opuštenom stanju.

Za postavljanje dijagnoze potrebno je u toku pregleda ubrizgati prostoglandin E1 (PGE1) i izazvati erekciju. Takođe, u poslednje vreme može se postaviti dijagnoza sa fotografije penisa u erekciji. Nikakav ožiljak ili otok se neće javiti nakon pregleda.

Operativno lečenje

Krivina penisa ne samo da predstavlja potencijalni problem tokom seksualnog odnosa (bol, pozicija, inkopatibilnost) već može izazvati i ozbiljan psihološki problem. Operacijom se može postići potpuno prav penis sa dobrim estetskim rezultatom i potpunim očuvanjem erekcije. Kod dece se ispravljanje kurvature može postići jednostavnom aplikacijom na dužoj strani tunike albuginee. Kod odraslih se može raditi ili plikacija duže strane tunike albuginee ili graftovanjem kraće strane. Prilikom plikacije dolazi do minimalnog skraćenja penisa a prilikom graftovanja se to izbegava. Operacija ne remeti senzibilitet penisa niti erekciju.

Šta očekivati posle intervencije?

Pacijent se otpušta isti dan nakon operacije sa specijalnim kompresivnim koban zavojem. Ožiljak se nalazi ispod glansa kao posle cirkumcizije. Prvo previjanje je nakon 4 dana. Uzima se antibiotska terapija 7 dana. Zabrana seksualnih aktivnosti je od 4 do 6 nedelja. Pojava spontane erekcije je normalna.

Hi, How Can We Help You?