Korekcija ušiju

Korekcija ušiju

korekcija ušnih školjki

Korekcija ušnih školjki – Estetska korekcija ušiju je indikovana kod pacijenata sa odredjenim deformitetima ušne školjke, asimetrijom ušiju ili određenih nepravilnosti što se spoljašnjeg izgleda ušiju tiče (prevelike ušne školjke i ušna skoljka koja ima odredenih nesavrsenosti u odnosu na drugu ušnu školju).

Ova operacija je jako specifična, pogotovo kada su deca u pitanju, upravo zbog socijalnog prihvatanja. Kliničke studije u mnogim evropskim zemljama pokazuju da je možda idealno vreme pre nego što dete krene sa svojim obrazovanjem.  Naravni i raspust je idealan kako bi dete izbeglo surove komentare svojih vršnjaka.

korekcija ušnih školjki

Operacija klempavih ušiju

Sam čin operacije klempavih ušiju izvodi se u opštoj anasteziji nakon preoperativnog planiranja i obeležavanja. Nakon operacije tj nakon finalnog ušivanja svih ušnih elemenata koji su bili zahvaćeni ovom intervencijom. Rana se previja i predlaže se mirovanje od par dana. U post operativnom toku jako je bitno nositi kompresivnu traku koja drži obe ušne školje u fiksiranom položaju i obezbedjuje simetriju.

Skidanje konaca je nakon 10 dana od same intervencije, kada pacijent može da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima.

Oporavak je obično brži nego kod drugih hirurških intervencija, dok se u postooperativnom periodu, preporučuje se izbegavanje bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle ugroziti pravilan oporavak u narednih 30 dana nakon operacije.

To se naročito odnosi na sve vrste kontaktnih sportova, u kojima može doći do savijanja i povrede uha.

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?