Ginekomastija- korekcija grudi

Ginekomastija- korekcija grudi

Ginekomastija

Ginekomastija - smanjenje muških grudi

Ginekomastija predstavlja stanje kada su grudi kod muškaraca uvećane i poprimaju delimično ženski izgled, Takodje, može da se javi sporadično kod ženskog pola i ono sto je možda najkarakterističnije jeste da se javlja u svim uzrastima.

Ginekomastija se razlikuje od tzv. pseudoginekomastije koja nastaje kao rezultat nagomilavanja masnog tkiva. Muško uvećanje grudi je benigno povećanje dojke (obično bilateralno, ali ponekad i jednostrano) koje je rezultat proliferacije žlezdane komponente dojke. Klinički se definiše prisustvom gumene ili čvrste mase koja se širi koncentrično od bradavica. Ginekomastiju treba razlikovati od pseudoginekomastije (lipomastije), koju karakteriše taloženje masti bez proliferacije žlezda.

Pravu ginekomastiju delimo na:

 • neonatalnu,
 • adolescentna – pubertetska,
 • adultna – kod starijih osoba.

Glavni uzrok nastanka uvećanja muških grudi je povećanje estrogena (ženskog polnog hormona) i istovremeno smanjenje muškog polnog hormona.

Uzroci ginekomastije mogu biti odredjeni karcinomi (dojke, pluća, jetre), sistemska oboljenja, traume, gojaznost, kao i zloupotreba odredjenih medikamenata i narkotika.

Znaci ginekomastije i kada se javljaju

Znaci variraju od male količine dodatnog tkiva oko bradavica do istaknutijih grudi. Može uticati na jednu ili obe dojke. Ponekad tkivo dojke može biti nežno ili bolno, ali to nije uvek slučaj.

Uzroci ginekomastije su često hormonska neravnoteža, prekomerna težina (gojaznost), pubertet a često se javlja i kod starijih osoba.

Kako se operiše?

Pacijentu se uzme anamneza, uradi se plan i preoperativno iscrtavanje pacijenta i nakon toga se pristupi prvičnim incizionim linijama (tj.prvim rezovima).

Principi i kriterijumi pri planiranju operacije ginekomastije su:

 • iznos viška kože
 • rešavanje odredjenog stepena ptoze (odredjene spustenosti dojke, dojka „visi“ )
 • iznos masnog tkiva
 • iznos žlezdanog tkiva
 • veličina nipple – areola kompleksa (bradavica)

Moguće komplikacije:

 • hematom (najčešća komplikacija u 5-15% slučajeva)
 • serom
 • nekroza bradavice
 • overkorekcija – preterana korekcija, koja dovodi do takvog deformiteta koji je veoma teško korigovati
 • underkorekcija – nedovoljna korekcija
 • postoperativna asimetrija desne i leve dojke
 • relokalizacija i asimetrija bradavice
 • utrnulost bradavice
 • postoperativni ožiljci

Što se same operacije smanjenja grudi tiče, ona može biti klasična operacija, može da bude SAL (sukciona liposukcija) –kada imamo previše masnog tkiva i UAL (ultrazvučna liposukcija) – kada je dojka uvećana i zbog masnog ali i zbog žlezdanog tkiva.

Ginekomastija

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?