Ginekomastija- korekcija grudi

Ginekomastija- korekcija grudi

Ginekomastija

Ginekomastija - smanjenje muških grudi

Ginekomastija predstavlja stanje kada su grudi kod muškaraca uvećane i poprimaju delimično ženski izgled, Takodje, može da se javi sporadično kod ženskog pola i ono sto je možda najkarakterističnije jeste da se javlja u svim uzrastima.

Ginekomastija se razlikuje od tzv. pseudoginekomastije koja nastaje kao rezultat nagomilavanja masnog tkiva.

Pravu ginekomastiju delimo na:

 • neonatalnu,
 • adolescentna – pubertetska,
 • adultna – kod starijih osoba.

Glavni uzrok nastanka uvećanja muških grudi je povećanje estrogena (ženskog polnog hormona) i istovremeno smanjenje nivoa testosterona (muškog polnog hormona).

Uzroci ginekomastije mogu biti odredjeni karcinomi (dojke, pluća, jetre), sistemska oboljenja, traume, gojaznost, kao i zloupotreba odredjenih medikamenata i narkotika.

Ginekomastija se operiše u totalnoj anesteziji.

Pacijentu se uzme anamneza, uradi se plan i preoperativno iscrtavanje pacijenta i nakon toga se pristupi prvičnim incizionim linijama (tj.prvim rezovima).

Principi i kriterijumi pri planiranju operacije ginekomastije su:

 • iznos viška kože
 • rešavanje odredjenog stepena ptoze (odredjene spustenosti dojke, dojka „visi“ )
 • iznos masnog tkiva
 • iznos žlezdanog tkiva
 • veličina nipple – areola kompleksa (bradavica)

Moguće komplikacije:

 • hematom (najčešća komplikacija u 5-15% slučajeva)
 • serom
 • nekroza bradavice
 • overkorekcija – preterana korekcija, koja dovodi do takvog deformiteta koji je veoma teško korigovati
 • underkorekcija – nedovoljna korekcija
 • postoperativna asimetrija desne i leve dojke
 • relokalizacija i asimetrija bradavice
 • utrnulost bradavice
 • postoperativni ožiljci

Što se same operacije smanjenja grudi tiče, ona može biti klasična operacija, može da bude SAL (sukciona liposukcija) –kada imamo previše masnog tkiva i UAL (ultrazvučna liposukcija) – kada je dojka uvečana i zbog masnog ali i zbog žlezdanog tkiva.

Ginekomastija

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?