Penilne proteze – rešavanje erektilne disfunkcije

Penilne proteze – rešavanje erektilne disfunkcije

Sve češću temu i rastući trend u estetskoj hirurgiji predstavljaju korekcije polnih organa, bilo da je razlog estetika ili funkcionalni problemi. Kod pripadnika jačeg pola erektilna disfunkcija koja utiče i na veličinu penisa je postala učestala problematika.

Penilna proteza koja podrazumeva primarni hirurški tretman za refraktornu erektilnu disfunkciju. Tokom decenija mehanička pouzdanost proteza, bezbednost i funkcionalnost kao i zadovoljstvo pacijenata su znatno napredovali. Važno je najpre osigurati da su pacijentova preoperativna očekivanja realna i usklađena sa mogućnostima protetike.

Impotencija može biti arterijska, venska ili psihogena koja je sve češća.
Savremen način života, ispunjen stresom i mnogim brigama dokazano utiče na smanjenu potenciju i impotenciju kod muškaraca. Razlog za to je stres koji utiče na smanjen nivo testosterona što je u direktnoj vezi sa impotencijom.

Kategorije penilnih proteza:

1) semirigidne proteze
2) dvokomponentne penilne proteze,
3) trokomponentne penilne proteze koje su i najmodernije. Sastoje se od cilindara, pumpice (koja se ugrađuje između testisa što ih čini neprimetnima) i rezervoara sa tečnošću koji se plasira iza mokraćne bešike.

Prilikom ugradnje trokomponentne proteze kod pacijenta se pravi manji rez u predelu skrotuma preko koga se ostale strukture plasiraju tako da spolja je gotovo neprimetno da je kod pacijenta rađena bilo kakva procedura.
Implantiranje trokomponentne penilne proteze traje najčešće oko sat i po vremena. Tokom procedure moguće je povećati samu dužinu penisa pomoću penilne proteze.

Nakon intervencije pacijent istog dana ili sutradan može otići kući. Potrebno je da uzima propisanu terapiju kao i apstinencija od seksualnih odnosa narednih 4 do 6 nedelja. Nakon toga pacijent može u potpunosti normalno funkcionisati, kao i pre same intervencije. Trajanje penilne proteze je doživotno.

Hi, How Can We Help You?