Korekcija asimetrije grudi – asimetrične grudi

Korekcija asimetrije grudi – asimetrične grudi

Korekcija asimetrije grudi

Plastična i estetska hirurgija svoj značajan doprinos imaju i kada je korekcija asimetrije grudi u pitanju.

Korekcija asimetrije grudi – Sama asimetrija može biti uzrokovana dejstvom više cinilaca i može se javiti kao posledica:

  • anatomske građe,
  • stečenog deformiteta,
  • kao posledica odredjenih prethodnih korekcija.

Asimetrija  može biti rešena pomoću ubacivanja silikonskog implantata, pomoću lipotransfera (transfer masti, koja se prethodno uzme iz odredjene donorske regije), pomoću redukcije kože (radi se deepitelizacija površnog sloja koža i samim tim se postiže smanjenje tj. redukcija dojke koja nije simetrična u odnosu na anatomski izgled druge dojke).

Koji će tip intervencije biti primenjen da bi se rešila asimetrija i da bi dojke bile korigovane zavisi prvenstveno od postojećih indikacija, od realnih operativnih mogućnosti i od odluke hiruga, a sve sa ciljem da se postigne maksimalni efekat uz minimalnu manipulaciju. Bitna stvar kada su dojke u pitanju jeste svakako i nipple-areola komleks tj. bradavica. Kao i kod ostalih intervencija, tako i ovih koje se odnose na asimetriju, mora se voditi računa o očuvanju anatomije i funkcije bradavice.

Korekcija asimetrije grudi  – Operacija

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Pre same intervencije, uradi se plan operacije, iscrta se operativno polje, a sama intervencija se uspešno završi ušivanjem kože, nakon čega sledi prevoj preko.

U postoperativnom periodu pacijent treba da se pridržava higijenskog i dijetetskog režima, propisane antibiotske terapije, a po potrebi i analgetske terapije.

Moguće komplikacije:

  • hematom,
  • infekcija,
  • hipertrofični ožiljak,
  • moguća diskoloracija oko bradavica,
  • najvećom komplikacijom smatra se overkorekcija (kada se uradi ili preveliko zatezanje kože, stavi se previše masnog tkiva, ili stavi se prevelik implant).

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?