Smanjenje dojke sa totalnom i lokalnom anestezijom

Smanjenje dojke sa totalnom i lokalnom anestezijom

Smanjenje dojke sa totalnom anestezijom

Smanjenje dojke – Smatra se da je dojka velika ako prelazi preko 500gr. Najćešće je dojka uvećana na račun masnog tkiva. Uvećane dojke utiču na kvalitet života, dovode do neprijatnog bola u ledjima i ramenima, otežavaju disanje, izazivaju promene na koži.

Operacija redukcione mamoplastike se izvodi u totalnoj anesteziji. Nakon preoperativnih pretraga, pravljenja plana za intervenciju i davanje anestezije, pristupa se operaciji koja se završava pedantnom hemostazom (stopiranje krvarenjea iz krvnih sudova) i ušivanje kože.

Moguće komplikacije:

 • Hematom
 • Infekcija
 • Ožiljak (hipertrofičan)
 • Asimetrija grudi
 • Smanjena osetljivost grudi
 • Nemogućnost dojenja

Smanjenje dojke sa lokalnom anestezijom

Ukoliko hirurg operator i njegov asistent donesu odluku, a vodeći se indikacijama i preoperativnim planiranjem, da bi operacija smanjenja grudi mogla da se izvede u lokalnoj anesteziji, pristupa se takvim planiranjem samog operativnog zahvata. Uglavnom, u ovakvim slučajevima radi se o manjim intervencijama, gde vreme koje je hirurgu potrebno da bi uspešno izvršio operaciju je znatno manje.

Još jedna dobra strana ovakvog tipa operacije redukcije dojke je to sto je pacijent za vreme same intervencije budan i kontaktibilan, svestan, ne oseća bol ali nije sediran.

Sam čin operacije redukcije sa lokalnom anestezijom podrazumeva i brži, uslovno rečeno blaži postoperativni tok.

Moguće komplikacije su svakako one iste koje bi se desile i ukoliko operaciju smanjenja dojki radimo pod totalnom anestezijom:

 • Hematom
 • Infekcija
 • Oziljak (hipertfofičan)
 • Asimetrija grudi
 • Smanjenja osetljivost grudi
 • Nemogućnost dojenja

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?