Korekcija bradavica

Korekcija bradavica

Korekcija uvučenih bradavica jednostrano i obostrano

Korekcija bradavica – Bradavica (nipple – areola complex) predstavlja jako bitan anatomski i funkcionalni deo čitave dojke. Shodne tome, igra važnu ulogu u smislu estetskog izgleda, ali i funkcionalnosti jer predstavlja neraskidivi deo sistema za dojenje tj. laktacije. Takođe ima senzornu i taktilnu ulogu, igrajući važnu ulogu što se samopouzdanja žene tiče.

Kada su korekcije dojke u pitanju, posebna važnost pridaje se korekciji bradavice. Iz anamneze dobijamo podatak kada se desilo da bradavica postane uvučena i da li se to povezuje sa određenim patološkim stanjima. Nakon svih urađenih pretraga pristupa se operativnom planu, gde se vrši označavanje, iscrtavanje i obeležavanje.

Jednostrana korekcija znači da korigujemo samo jednu bradavicu, dok obostrana znači da se korekcija odnosi na obe bradavice.

Hirurške tehnike odredjuju hirurg i njegov tim

Sama operacija se uspešno završava nakon korekcije ovog bitnog kompleksa, ušivanjem tj. fiksacijom hirurškim koncima. Potom sledi aplikacija lokalnih antibiotskih masti, koje imaju protektivnu ulogu, te dodatno hidriraju kožu kako ne bi došlo do prekomernog isušivanja i dehidratacije. Daju se antibiotici sistemski i lekovi protiv bolova po potrebi.

Postoperativni period je relativno bezbolan i nakon kratkog vremena pacijentkinja može da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima bez prevelikog napora, naprezanja i uz određeni propisani higijensko-dijetetski režim.

Moguće komplikacije :

  • Gubitak bradavice (incidenca 0.5 %),
  • Estetski neprihvatljivi ožiljci,
  • Nekroza odredjenog rekonstruktivnog dela koji se stručno naziva režanj,
  • Malpozicija bradavice (neprilagodjena pozicija same bradavice),
  • Kozmetički razočaravajući rezultat.

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?