Zatezanje čela

Zatezanje čela

Lice i vrat - Čeoni lifting

Zatezanje čela – Strah od starenja i starosti je prevaziđen zahvaljujući naučnoj misli, tehnikama rada, entuzijazmom i željom da se estetska ideja pretvori u stvarnost.

Zatezanje čela kao sprečavanje prvog znaka starenja

Starenje lica a s time i starenje čela je kompleksan proces koji predstavlja kumulativni efekat simultanih promena na komponentama lica kao i međusobne interakcije izmenjenih komponenti. Tradicionalno lice se deli na tri trećine (gornja , sredja i donja). Sto se funkcionalne podele lica tiče ona je nesto drugačija i konceptualno se malo podudara sa tradicionalnom podelom.

Od 1974 god čeoni lifting postaje sastavni deo operativnog faceliftinga. Sa starenjem dolazi do karakterističnih promena na čelu :

 • propadanje obrva ,naročito njihovih spoljasnih delova
 • spuštanje kože obrva ka orbitama, što daje izgled viška kože na gornjim kapcima
 • do pojave i produbljivanja transverzalnih čeonih bora
 • do pojave i produbljivanja vertikalnih ,kosih i transverzalnih glabelarnih bora

Zatezanje čela i ciljevi ovog postupka:

 • Podizanje ( elevacija ) spuštenih obrva ,naročito spoljašnog segmenata
 • Korekcija transverzalnih čeonih bora
 • Korekcija glabelalarnih bora
 • Odstranjivanje viška kože na gornjim kapcima i očuvanje kože na obrvama
 • Sačuvati kosu na skalpu
 • Sačuvati senzoriku na skalpu.

Post operativni period:

 • 24 do 48 sati ležati sa podignutom glavom
 • Konci se skidaju progresivno počevsi od 4 postoperativnog dana
 • Ne uzimati preparate koje potenciraju krvarenje
 • Pušaci – 2 nedelje pre i posle intervencije da ne puše

Moguće komplikacije:

 • Hematom – najčešća komplikacija koja se dešava 10 -12 sati postoperativno, treba ukloniti hematom.
 • Nekroza dela kojeg sto zategli zbog loše vaskularizacije, zbog previše manipulativnih pokreta tokom same intervencije, zbog prevelike tenzije prilikom ušivanja, kod pošača i zbog propadanje ( dehiscencije ) rane
 • Povreda nekih od bitnih nerava
 • Hipertrofični ožiljci

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?