Individualne edukacije

Individualne edukacije

eterna medical system edukacije

Akreditovana edukacija iz oblasti estetske medicine

Individualne edukacije iz estetske medicine

Individualne Edukacije iz estetske medicine su neophodne zbog očuvanja trenutne baze znanja jer smo u vremenu kada savremena estetska i antiejdžing medicina korača krupnim koracima. Svakog dana na polju estetske medicine se otkrivaju nove informacije ali i pristupi tretmanima i zahvatima.

Biti u korak sa vremenom i najnovijim pristupima estetskoj medicini znači pružiti pacijentima savremenu kliničku praksu uz individualni pristup kako bi obezbedili da pacijenti budu zadovoljni kvalitetom usluga.

Zdravstveni edukator je profesionalno pripremljen pojedinac koji služi u različitim ulogama i posebno je obučen da koristi odgovarajuće obrazovne strategije. Koriste se i metode kako bi se olakšao razvoj politika, procedura, intervencija i sistem koji doprinose edukaciji pojedinaca. Drugim rečima, edukatori osmišljavaju aktivnosti koje se odnose na unapređenje znanja postojećih polaznika edukacije, zdravlja i blagostanja ljudi. Naš program je zasnovan na kompetencijama za zdravstvene edukatore određenih nivoa.  Edukacija se može definisati kao princip po kome iskusni pojedinci, uče druge individue ili grupe da savesno primene lečenje.

Edukacije iz estetske medicine vam pružaju najbolju medicinsku praksu sa mentorom čije iskustvo kao vrhunskog lekara estetske medicine vama pretoči u kompletnu, praktičnu edukaciju kroz koju ćete se upoznati sa najtraženijim estetskim i antiageing tretmanima današnjice.

Predavači

dr vladislav ribnikar edukacije estetska medicina

dr Vladislav D. Ribnikar

spec. za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

dr tanja radenkov medenica edukacije estetska medicina

dr Tanja Radenkov Medenica

specijalizant plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

Hi, How Can We Help You?