Operacija nosa Septorinoplastika

Operacija nosa Septorinoplastika

Operacija nosa septorinoplastika

Operacija nosa – Nos predstavlja najizbačeniji deo lica. Sama operacija nosa je najzahtevnija intervencija od svih estetskih i korektivnih operacija iz vise razloga.

Pri svakom susretu i ostvarivanje svake verbalne komunikacije, fokus sagovornika uvek pada na nos upravo zbog njegove centralne postavljenosti. Što se same anatomije nosa tiče ona je jako komplikovana upravo zbog činjenice da su skoro pa sva anatomska tkiva zastupljena. Svako od ovih tkiva podleži posebnim operativim tehnikama koje su jako jedinstvene i specifične.

Nos nakon bilo koje estetske korekcije prvenstveno mora da začuva svoju osnovnu funkciju a to je da bude početna stanica respiratornog trakta. Osim u procesu respiracije, nos predstavlja i čulni mirisni organ.

Kada se vrši klasična hirurška korekcija nosa, postoji rizik od pojačanog krvarenja. Međutim, operacija nosa laserom je metod pomoću kojeg se ova neprijatnost i komplikacija efikasno rešava. Laserska operacija nosa omogućava hirurgu veći stepen komfora tokom ove intervencije, zbog nepostojanja krvarenja i smanjenja štetnih posledica zahvata.

Operacija nosa – Pacijentov odnos preme estetskim korekcijama nosa

Ovo pretstavlja jako komplikovan segmenat sto se svih estetskih korekcija tiče a pogotovo kada je operacija nosa u pitanju jel sami pacijentni često prave odredjene greški ( traže previše mali nos,traze nos koji se ne podudara sa zvaničnim antropometriskim merama koje su različite za različite rase,donose sliki i fotografije kako bi želeli da njihov nos izgleda a da pritom uopšte to ne uporede sa svojim fizičkim izgledom)

Uspeh svake operacije nosa je temeljan razgovor sa pacijentom ako je potrebno i više puta. Pažljivo saslušati njegove želje, predočiti mu mogučnosti koje su u opticaju, dobro proceniti da li pacijent ima realna ili nerealna očekivanja.

Operacija nosa se izvodi u opštoj anasteziji. Anestezija se daje pacijentnu nakon preoperativne pripreme i pravljene preoperativnog plana. Postoje više tehnike sto se izvodjenja same operacije tiče ali se uglavnom rade otvorene ili zatvorene tehnike ( zavisno od objektivnim indikacijama ).

Barbie Lips Ili Russian Lips?

Postoperativni tok

Nakon završetka operacije, u samim nosnim hodnicima, postave se masne gaze. Na  samom  nosu  spolja tj na  nosnoj  piramidi  koja podleži odredjenim estetskim korekcijama postavi se ili gipsana maska ili odredjena pločica. Ona ima za cilj da fiksira i stabilizuje nose delove koji su bili tretirani.

Daju se kapi za nos koje se koriste nakon vadjenja masnih gaza iz nosa, antibiosta terapija per os ,analgetska terapija po potrebi. Takođe se prepisuju i lekovi protov otoka i izraženog hematoma, oticanje regije oko nosa. Ovo ne bi trebalo da uplaši i uspaniči pacijenta jer je to sasvim očekivana reakcija organizma nakon operacije zbog specifičnosti regije.

Ono što uvek treba da se predoči pacijentu je da finalni izgled nos dobija izmedju 6 -12 meseci nakon operacije.

Pogledajte kratak video o septorinoplaastici - operaciji nosa

Operacija vrha nosa

Osim tvrdog koštanog dela nosa, nos poseduje i tzv hrskavičavi, mekani deo. Meka hrskavica je najzastupljenija na vrhu nosa i ona podleže takođe određenim korektivnim pristupima.
Bez obzira da li se radi o prvoj ili sekundarnoj septorinoplastici, operacija vrha nosa može da se uradi u sklopu tih operacija ili kao posebna estetska korekcija.

 

Ono što hirurg postiže kada je operacija vrha nosa u pitanju jeste:

 

  • Menjanje projekcije vrha nosa (menjamo tip projekcije vrha nosa u odnosu na ostale strukture lica).
  • Smanjenje projekcije vrha nosa (uglavnom se koristi redukcija unutrašnjosti hrskavice, da bi se postigao ovaj efekat).
  • Korekcija rotacije vrha nosa.

 

Nakon prethodno dobro uzete anamneze i obavljenog pregleda u uslovima opšte anestezije, uradi se ova operacija uz maksimalno poštovanje kompletnog postoperativnog protokola.
Od mogućih komplikacija, nakon operacije, najbitnije su komplikacije koje se odnose na respiratornu funkciju nosa i čulnih komplikacija (da pacijent ima poteškoće pri disanju i vidno izmenjeno čulo mirisa).

 

Kada je ova operacija u pitanju, veoma je bitan individualan pristup svakom pacijentu.

Operacija nosa - sekundarna septorinoplastika

Sekundarna rinoplastika predstavlja, kako i samo ime kaže sekundarnu, odnosno drugu operaciju, već operisanog nosa.

Zbog same kompleksnosti, anatomije i funkcionalnosti nosa, zbog različitih hirurških tehnika koje se upražnjavaju za svako gradivno tkivo ponaosob, nekada se desi da se dobije drugačiji efekat od željenog. Efekte kojima smo se nadali, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu mogu često da izostanu nakon prve operacije nosa.

 

U TOM SLUČAJU PRISTUPAMO DRUGOJ OPERACIJI, TJ SEKUNDARNOJ RINOPLASTICI.

 

Karakteristike sekundarne septorinoplastike su:

 

  • Minimalno vreme koje se preporučuje da protekne od prethodne operacije je jedna godina.
  • U korekciji deformiteta, koristi se samo autogeni materijal (hrskavica sa septuma, uha ili rebra, dermalni graftovi, koštani graftovi sa poglavine).

 

Ukoliko se koriste aloplastični (veštački materijali), komplikacije su još veće.

 

  • Hirurška disekcija tkiva, kao i sama hirurška manipulacija, moraju biti svedeni na minimum. Razlozi zašto je ovo ovako su zato što nakon operacije nosa imamo poremećenu vaskularizaciju tkiva i zarastanje samih tkiva je otežano.
  • Preporučuje se otvoren operativni pristup.

 

Moguće komplikacije su potpuno identične kao i komplikacije kod prve operacije nosa, a to su:

 

  • Krvarenje (hemoragija)
  • Infekcija
  • Iregularnosti korekcija

 

Postoperativni tok je potpuno identičan kao i kod prve operacije nosa.

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?