Liposukcija

Liposukcija

Liposukcija je metoda uklanjanja masnih naslaga koje se ne mogu ukloniti dijetama i fizičkim aktivnostima.

U svetu plastične i estetske hirurgije liposukcija je prisutna od 1920. god, kada je francuski hirurg Charles Dijarier predstavio koncept konturisanja tela i uklanjanje masti. Iako je prvobitno ova, tada nova i nepoznata procedura bila dočekana na nož od tadašnje vodeće medicinske elite, danas predstavlja jednu od najčešćih operacija.

Liposukcija – Najbitniji kriterijum

Najbitniji kriterijum koji garantuje uspešnost ove operacije je: IZBOR PACIJENTA tj. pacijent koji će nakon izvedene operativne procedure imati poboljšan kvalitet života. Opšte je poznato da se liposukcija izvodi samo nad zdravim pacijentima sa realnim očekivanjima.

Kliničke studije su pokazale da od liposukcije dugoročni benefit imaju samo oni pacijenti koji su posle operacije promenili svoj „lifestyle“- dijeta, redovno vežbanje.

Pacijent nakon hirurgije konturisanje tela treba da promeni svoj stil života (zadrži postojeći dobar), redovno vežba, ima dobro izbalansiranu dijetu.

KANDIDATI ZA LIPOSUKCIJU

Liposukcija je kontraindikovana kod trudnica i kod pacijenata lošeg opšteg zdravstvenog stanja.

Idealni kandidati su osobe od 30-45 godina, sa prekomernom težinom od 5 -10 kg.

Loši kandidati su osobe preko 40 godina, sa prekomernom težinom od 20 kg iznad idealne, sa ožiljcima, strijama, ptozom zadnjice (pad zadnjice).

Važna obaveštenja!

Pre operacije je strogo zabranjena upotreba aspirina, antikoagulanasa, vitamina C i estrogena. Važno je da koža bude elastična kako bi se dobila glatka kontura nakon operacije.

TUMESCENT ANESTEZIJA

Pristupamo preoperativnom planiranju i crtanju (uvek u stojećem položaju ispred ogledala, kako bi se videla cela figura). Nakon toga sledi uspavljivanje pacijenta i infiltracija specijalne tzv. TUMESCENT ANESTEZIJE.

U zavisti od mesta lokalizovanih masti, liposukcija se može, uz pomoć različitih kanila, uraditi na:

Generalne moguće komplikacije su:

 • povreda unutrašnjih struktura i organa,
 • hematom – prolaznog karaktera,
 • plućna i masna embolija,
 • infekcija,
 • utrnulost kože iznad regije gde se vršila liposukcija.

Postoperarativni tretman i nega obuhvata:

 • bandažiranje u trajanju od dve do tri nedelje,
 • što pre početi sa laganom fizičkom aktivnošću (šetnja),
 • Fraxiparin,
 • kod pacijenata kod kojih je sukcionirano više od 5000ml daje se nadoknada od 0,25ml kristaloida za svaki 1ml izvadjenog infiltrata preko 5000ml
 • gojaznost je i medicinski i estetski neprihvatljivo stanje u eri kada plastična hirurgija i njene alatke mogu da Vam ulepšaju i dan i život.

Pogledajte kratak video o liposukciji

Liposukcija butina je dosta speficična, jer je distribucija masti kod muškaraca i kod žena različita.

Žene akumuliraju mast cirkumferentno tj. difuzno. Celulit se takodje vidja kod žena kao površna iregularnost.
Važno je istaći da se celulit ne leči liposukcijom, već da se konturni deformitet može čak i pogoršati.

Liposukcija butina

Liposukcija butina može da se uradi u opštoj i u lokalnoj anesteziji, u zavisnosti od količine masti koja treba da se izvadi i od njene lokalizovanosti. Nakon preoperativnog iscrtavanja i obeležavanja pristupi se sukcionoj proceduri.

Konturisanje tela u bilo kojoj zoni zahteva od lekara da pregleda taj deo cirkumferentno (kružno). Ovo je posebno naglašeno u regiju abdomena, jer konturisanje zavisi i od regije kukova i bokova.

 

Jako je bitna mast ispod umbilikusa (pupka) upravo zbog svoje specifičnosti i zbog mogućih iregularnosti.

Anatomija potkožne masti i kože leđa razlikuje se od drugih delova trupa i ekstremiteta. Ono što je takođe jako bitno i specifično je što se pacijent postavi u PRONIRAN i FLEKTIRAN položaj.

Kada se radi liposukcija leđa, treba izbegavati energične poteze jer nagli i energični pokreti mogu da preusmere kanilu u neželjenom pravcu.

Mast u ovom delu tela je rastresita, ponekad fibrozna, sa debelom kožom iznad. Strije mogu biti prisutne u ovoj zoni kod pacijenata sa fluktuacijama težine ili kod žena u postpartalnom periodu.

Liposukcija u ovim pacijentima može da umanji lipodistrofiju ali može da ostavi površnu konturnu iregularnost ili višak kože

Ideal lepote ove regije razlikuje se u različitim kulturama. Veoma je bitno sa pacijentom prodiskutovati o očekivanjima. Uniformna redukcija ove regije može da se postigne kroz pažljivu sukciju. Treba izbegavati duboku, agresivnu sukciju da bi se očuvala dužina i pozicija glutealne brazde.

Preterano ukljanjanje masti u dubokom ili površnom sloju dovodi do ptoze glutealne regije.

Liposukcija u regiji kolena je često ograničena. Zadnju stranu kolena treba izbegavati. Koriste se kanile manjeg kalibra, volumen koji se dobija je obično veoma mali.

 

Regija skočnog zgloba je veoma zahtevna i česte su konturne iregularnosti. Koriste se fine kanile kao i višestruki portali.

Pacijenti sa minimalnim do umerenim laksicitetom kože i lipodistrofijom vrata su kandidati za liposukciju. Sve varijante liposukcije se mogu koristiti u ovoj regiji uz povećanu pažnju da bi se izbegle povrede i konturne iregularnosti. Treba izbegavati sukciju direktno subkutano.

Moguće komplikacije :

 • povreda unutrašnjih struktura i organa
 • hematom
 • Fraksiparin
 • plućna i masna embolija
 • infekcija
 • utrnulost kože iznad regije gde se vršila liposukcija

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?