Dermoskopija – prevencija raka kože

Dermoskopija je veoma važna

U eri pojačanog UV zračenja i porasta broja tumora kože i malignih melanoma, kao najopasnijih od svih, pojavila se potreba za pregledima kože. Dermoskopija se radi pod uveličanjem, kako bi se ove promene ustanovile što ranije.

Ovakav pregled kožnih promena naziva se dermoskopija i već više godina unazad predstavlja neprikosnoven metod u dijagnostikovanju tumora kože.

Dermoskopija i indikacije za istu

Glavne indikacije za dermoskopiju čine sve novonastale promene na već postojećim mladežima kao što su svrab, bol, crvenilo, krvarenje. Svakako tu si i transparentne promene oblika i boje mladeža. U indikacije spadaju i sve novonastale pigmentne promene na koži, pogotovo kod osoba posle 40 godine života. Redovni dermoskopski pregledi svakako treba da se sprovode kod osoba sa velikim brojem mladeža. Preporučuju se pregledi i osobama svetle puti i plavih očiju, kao i kod osoba koje već imaju pigmentovane promene. Promene kod “svetlijih” osoba mogu nastati usled dejstva sunca tzv. solarne keratoze. U rizične grupe spadaju i osobe sa transplantiranim organima, kao i oni koji su već imali maligni melanom. Genetski predisponirani su i oni pacijenti koji u porodici imaju slučaj sa nekim od malignih oboljenja.

 

Redovna kontrola kao prevencija

Rizični pacijenti trebalo bi da odlaze na pregled kod dermatologa na svakih 6 meseci, dok bi svi ostali trebalo da pregledaju kožu svakih 12 meseci. Dermoskopski pregled je bezbolan, ne traje dugo i ne predstavlja nikakvu neprijatnost za pacijenta. Pregled omogućava dragocen uvid u stanje pigmentovanih promena na koži, a samim tim i blagovremeno uklanjanje sumnjive promene. Najčešće prevencija predstavlja spašavanje života obolelog ukoliko se blagovremeno vide promene.

Ogroman značaj u ovoj problematici ima i samopregled pri kom pacijent pred ogledalom treba da sam povremeno pregleda svoju kožu. Ukoliko uoči novonastalu promenu potrebno je kontaktirati doktora. Najčešće je to prvi alarm da nešto nije u redu, nakon čega treba da se obavezno javi dermatologu radi obavljanja dermoskopskog pregleda.

Treba istaći značaj preventivnih pregleda u opštoj populaciji što će postati deo zdravstvene kulture i zdravih navika našeg stanovništva.

 Dr Tatjana Trivunović, dermatovenerolog 

Hi, How Can We Help You?