Akreditacije u zdravstvu

akreditacije u zdravstvu

Akreditacije u zdravstvu po novom pravilniku Ministarstva zdravlja

Akreditacije u zdravstvu su sinonom za uspešne i napredne osobe ili institiucije koje se ističu kvalitetom rada. Na osnovu toga zakon o zdravstvenoj zaštiti odobrava akreditovani program određenim ustanovama. Na osnovu čl.139. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Glasnik RS“, broj 26/19) Zdravstveni savet Srbije je doneo odluku o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 28.12.2018. godine (broj: 153-02-3645/2018-01) u julskom roku 2019.godine.

Poliklinika Eterna Medical System je akreditovana za pet programa kontinuirane edukacije i to:

A-1-1546/19   Mezoterapija u estetskoj medicini – najnovije preporuke
A-1-1547/19   plazma – tehnika injektiranja, zlatni protokol i standardi
A-1-1548/19   Tehnike injektiranja hijaluronskih filera – najnovije preporuke
A-1-1549/19   Hemijski pilinzi –najnovije preporuke
A-1-1550/19   Novine i savremeni koncepti primene neuromodulatora u medicini.

Edukacije u zdravstvu i programi koji su akreditovani

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 19.08.2020.godine.

Od aprila 2019. godine, Poliklinika eterna je akreditovana i za održavanje kontinuirane edukacije iz oblasti Silhouette soft i Lift niti – dvostruki manevar – inovativnim i klasičnim tehnikama (A-1-972/19).

ZNAČAJ EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Edukacija zdravstvenih radnika/ca je presudna u sticanju znanja i veština. Edukacija zdravstvenih radnika u Srbiji podrazumeva osnovne i napredne treninge.  Sertifikovane zdravstvene ustanove predstavljaju garant kvaliteta i pružaju pacijentima sigurnost da je pružena usluga u skladu sa međunarodnim standardima. Ona se ogleda prvenstveno kroz postojanje sistema redovne periodične provere usaglašenosti sa utvrđenim standardima. Poštovanje ovih važnih kriterijuma predstavlja najbolji pokazatelj uspeha koji Eterna medical system ostvaruje u Srbiji već 6 godina unazad, postižući najbolje medicinske rezultate u odnosu na svu konkurenciju u regiji.

U neposrednoj budućnosti svakako treba očekivati uvođenje modela domaće i inostrane sertifikacije zdrastvenog sistema, Zdravstveni sistem je ne samo važan i odgovoran već i neophodan za zdravlјe i zdravstveni razvoj pojedinaca, porodica i zajednica, svuda gde one postoje.

Hi, How Can We Help You?