Lifting lica

lifting lica

lifting lica nitima

Kao i kod primene bilo koje injekcije, moguće je da lifting lica izazove određene komplikacije. Moguće su infekcije, pojava bola i otoka, peckanja i utrnulosti, smanjene osetljivosti kože, crvenila pa i krvarenja. Takođe nije isključena pojava modrica na mestu aplikovanja, i sniženja krvnog pritiska ili nesvestice. Sve ovo može da bude posledica bola i/ili nelagodnosti povezanih sa primenom tehnika liftinga lica. Veoma je važno da se pacijentu objasne  moguće komplikacije

Kao i kod svake procedure koja ima za cilj da promeni vaš izgled, postoje određeni rizici i mogućnost pojave komplikacija. Iako su neželjeni efekti retki i minimalni, ipak je veoma važno da ih razmotrite pre nego što se posvetite tretmanu aplikovanja mezo i cog niti.

Lifting lica nitima / komplikacije

  1. Nelagodnost i bol: Jedna od najčešćih prijavljenih reakcija su nelagodnost i bol kada se radi lifting lica. Iako su minimalno invazivne, procedure podizanja nitima nisu potpuno bezbolne.
  2. Modrice, otok i bol: Iako je to jedna od minimalno invazivnih procedura, kod nekih pacijenata dolazi do pojave modrica, otoka i bola nakon procedure.
  3. Nezadovoljstvo pacijenata: Slično klasifikaciji nelagodnosti, bola, modrica, otoka i bolova, neke studije ne definišu nezadovoljstvo pacijenata kao komplikaciju, jer se to često pripisuje neskladu između očekivanja pacijenata i stvarnih rezultata.
  4. Hematom: U retkim slučajevima, pacijenti mogu razviti hematom kada lekar slučajno povredi/ošteti zid krvnog suda uzrokujući curenje krvi u okolno područje tokom procedure. U izuzetno retkim slučajevima može doći do trajne nepokretnosti ako je duboki facijalni nerv oštećen tokom postupka. Kada se radi lifting lica slučajevi hematoma i trajne nepokretnosti su retki, ali nisu nemogući.
  5. Infekcija: Još jedna moguća komplikacija koja može nastati prilikom izvođenja postupka podizanja nitima je infekcija. Uprkos tome što je neuobičajeno, može doći do infekcije povezane sa procedurom.
  6. Asimetrija lica: Asimetrija lica je još jedna moguća komplikacija koja može nastati izvođenjem liftinga. Asimetrija lica može biti uzrokovana različitim faktorima kao što su upotreba anestetika, inherentna asimetrija lica i/ili neadekvatno podizanje na jednoj strani.
  7. Izbočenje, ekstruzija i migracija niti

Ekstruzija niti je teška komplikacija i često dovodi do uklanjanja niti.  Ekstruzija je obično povezana sa infekcijom i zapaljenjem usled reakcije organizma na strano telo.

  1. Udubljenja i nepravilnosti: Udubljenja i nepravilnosti se mogu pojaviti kod pacijenta posle procedure. Jedno od najčešćih područja javljanja je u potkožnom tkivu „utonulog obraza“ i/ili u oblastima oralnog ugla gde može doći do prekomerne ekspresije/pokreta lica.
  1. Povreda facijalnog nerva je retka komplikacija nakon i prijavljeno je samo u nekoliko studija slučaja.

lifting lica

Protokol posle mezo i cog niti

Nemojte se šminkati 24h nakon intervencije.

Nemojte se umivati i stavljati kremu ili neke druge preparate za lice nakon intervencije.

Nakon 24h se možete umiti i nastaviti sa redovnom negom.

Ne izlagati kožu suncu, koristiti žaštitni factor.

Trening, solarijum, saunu i bazen izbegavati 3 dana nakon intervencije.

Izbegavati čvrstu hranu 3 dana nakon intervencije.

Hi, How Can We Help You?