dr Nataša Stan

dr Nataša Stan

Spec. dr dermatovenerolog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. Godine.

Specijalizaciju iz dermatovenerologije završila na Klinici za dermatovenerologiju, UKCS, Beograd 2023. Godine.

Stalno zaposlena u Kliničko-bolničkom centru “Zvezdara” na odeljenju dermatovenerologije .

Aktivno učestvovala/angažovana u lečenju pacijenata tokom Covid pandemije u matičnoj ustanovi (KBC “Zvezdara”)  i bolnici Batajnica 2020. i 2021. Godine.

Član udruženja za dermoskopiju Srbije od 2017. Godine.

Član udruženja dermatovenerologa Srbije od 2018. Godine.

Hi, How Can We Help You?