dr Vladislav Ribnikar

dr Vladislav Ribnikar

Spec. za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

OBRAZOVANJE

1983-1989 – Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao sa srednjom ocenom 9.96
1984-1987 – Pohvalnica fakulteta za najbolje studente
1989-1990 – Lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1989-1991 – Postdiplomske studije iz otorinolaringologije na Klinici za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
1991-1996 – Specijalizacija iz Plastične i rekonstruktivne hirurgije u Klinici za Plastičnu hirurgiju i opekotine Vojno Medicinske Akademije u Beogradu
1997-2001 – Magistarski ispit iz plastične hirurgije na temu: Ispitivanje topografske anatomije fasciokutanih grana, Arteriae Circumflexae Scapulae

RADNO MESTO I RADNO ISKUSTVO

1991-2002 – Klinika za Plastičnu hirurgiju i opekotine Vojno Medicinske Akademije u Beogradu
2002-2012 – Klinika za Estetsku Plastičnu Hirurgiju “La Brea” u Beogradu
2009 – Konsultant za plastičnu i estetsku hirurgiju u Opštoj bolnici “Bel Medic” u Beogradu
2012 – Specijalistička ordinacija za Plastičnu hirurgiju “Ribnikar”

ČLANSTVA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

IPRAS – Internacionalna konfederacija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
ISAPS – Internacionalno udruženje za estetsku plastičnu hirurgiju
ESPRAS – Evropska udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
SRBPRAS – Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BAPRAS – Balkansko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
WOSIAM – Svetsko udruženje anti-aging medicine

STRUČNA USAVRŠAVANJA I UČEŠĆA NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM KONGRESIMA

1997 – Internacionalni postdiplomski kurs Međunarodnog društva za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Pariz, Francuska
1998 – Internacionalni postdiplomski kurs Međunarodnog društva za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Atina, Grčka
1999 – Kongres Balkanske Asocijacije za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku Hirurgiju (BAPRAS), Solun, Grčka: “Hiruško lečenje kontraktura šake kod nasledne distrofične epidermolysis bullosa” (koautor)
1999 – 12. Kongres Međunarodne konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS), San Francisko, SAD: “Ukršteni režnjevi za pokrivanje defekata na nozi i stopalu”
2001 – 21. Kongres hirurga Jugoslavije u Beogradu: “Zbrinjavanje ratnih rana sa ekstenzivnim defektima tkiva mikrovaskularnim režnjevima” (koautor)
2001 – 9. Kongres Evropskih udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS), Rim, Italija: “Rane komplikacije upotrebe vaskularizovanih fibularnih graftova kod rekonstrukcije kosti u ratnim povredama” (koautor)
2002 – Međunarodni simpozijum iz estetske plastične hirurgije “Face-lift Giants”, Bon, Nemačka
2002 – 16. Kongres Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Istanbul, Turska: “Application of CO2 laser in aesthetic correction of nasal tip”
2002 – Boravak i usavršavanje u Bolnici za estetsku hirurgiju u Kranju, Slovenija (endoskopska estetska hirurgija lica i grudi)
2003 – 17. Kongres Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Hjuston, Teksas, SAD
2004 – Boravak i usavršavanje u Institutu za kozmetsku hirurgiju i liposukciju, Čikago, SAD
2006 – 18. Kongres Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Rio de Žaneiro, Brazil
2006 – Boravak i usavršavanje u Klinici Valle Pereira, Florianopolis, Brazil
2011 – Međunarodni kurs rinoplastike, Istanbul, Turska
2011 – 3. Međunarodni Evroazijski kurs iz estetske hirurgije, Istanbul, Turska
2011 – Međunarodni kongres estetske i anti-age medicine (ICAAM), Dubai, UAE
2012 – 21. Kongres međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS), Ženeva, Švajcarska
2013 – POLYTECH Plastic Surgery Expert Meeting, Prague, Czech Republic
2013 – 8.Kongres Balkanske Asocijacije za Plasticnu,Rekonstruktivnu i Estetsku Hirurgiju (BAPRAS), Budva,Montenegro
2014 – Anti-Aging Medicine World Congress, Monte Carlo
2014 – Expert Forum for Advanced Injectors Allergan, Amsterdam
2015 – The Mentor Course in Surgical Excellence, Amsterdam
2015 – Allergan Medical Institute,Introduction to the MD Codes by Dr Mauricio de Maio, Prague, Czech Republic
2015 – ISAPS Course: BRAZILIAN-EUROPEAN SYNERGY – RESHAPING THE BODY, Belgrade
2016 – Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress, Monte Carlo
2016 – GALDERMA AESTHETIC ACADEMY, Zurich
2016 – European College of Aesthetic Medicine and Surgery, FACE To Face Congress, Cannes
2016 – Cutting Edge Simpozijum, Njujork, USA
2017 – Rhinoplasty Istanbul Workshop, Istanbul,Turska
2017 – SRBSAS Master Class: “Sve o nitima” (predavač)
2017 – 10. Kongres Evropske Asocijacije Udruzenja za Estetsku Plasticnu Hirurgiju (EASAPS), Bukurest,Rumunija: “Most common complication in nasal tip surgery: Pinching of nasal tip and alar rim collapse.” (predavač)

Hi, How Can We Help You?