dr Borislav Tasevski

dr Borislav Tasevski

Spec. za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Rođen u Skoplju 1940. god. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom mestu. Medicinski fakultet završio 1966. god. u Beogradu, SR Jugoslavija.

Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio 1978. god. , stručno usavršavanje 1988. u Velikoj Britaniji, 1995. god. postaje primarius ( consaltant ).

Napisao više od 50 naušnih radova i prezentirao na stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Sad obavlja dužnost načelnika odeljenja za opekotine u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA, Beograd.

Hi, How Can We Help You?