dr Mihaila Jakšić

dr Mihaila Jakšić

dr. spec. za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Dr Mihaila Jakšić završila je osnovne studije na Medicniskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.07
Doktorka nastavlja svoje obrazovanje na istom univerzitetu gde završava specijalizaciju iz plastične i estetske hirurgije.
Trenutno je na subspecijalističkim studijama smer onkologija, poslednja godina doktorksih studija .

Hi, How Can We Help You?