Plastična hirurgija

Plastična hirurgija

plastična hirurgija

PLASTIČNA HIRURGIJA

ŽIVOT BEZ ESTETIKE JE KAO NEBO BEZ ZVEZDE

Plastična hirurgija pretstavlja hiruršku granu medicine koja se bavi rekonstrukcijom i restauracijom defekata, deformacija i anomalija koje su prirodne ili stečene, nastale delovanjem spoljašnjih ili unutrašnih činilaca, ili su prirodna posledica starenja.

Lečenje uz pomoć plastične hirurgije prvi put je spomenuto u trasnkriptima drevnog medicinskog teksta od strane Edina Smit Papirus. Zapis datira iz vremena Starog carstva od 3000. do 2500. godine p.n.e, gde se spominje operacija polomljenog nosa.

Začeci ove grane su mnogo stariji nego razvoj same hirurgije. Ljudi su oduvek imali poseban, specifičan i na neki način neopisivi odnos prema estetici i prema svemu onome sto predstavlja lepo. Niko nikada nije definisao lepotu, nije dao kriterijume za to šta predstavlja lepo a s druge strane postoje i pisani tragovi da je lepota bila čak i uzrok nekih ratova ( setimo se Homerove Ilijade i rat koji je izbio zbog najlepse žene antičkog sveta , Helene Trojanske ).

Plastična hirurgija je najspecifičnija hirurška grana

Plastična hirurgija je po svemu toga možda najspecifičnija hirurška grana. Ona predstavlja specijalnost koja rešava probleme. Ova grana hirurgije nema specifičnu anatomsku regiju ali se najviše bavi kožom, sa svim njenim sastavnim delovima. Njeni fundamenti jesu principi rada i specifične procedure, te stoga daje mogućnost kreativnosti i inovacija hirurzima. Grubo je možemo podeliti na rekonstruktinu i estetsku hirurgiju, bez jasne granice izmedju ove dve grane.

S druge strane, njena multidisciplinarnost dostiže i prepliće se sa drugim medicinskim, prirodnim i društvenim naukama.
Kako se menjao svet i kako se razvijala civilizacija tako se paralelno razvijala i menjala estetska esencija.

Sama hirugija i njen razvoj odvijali su se u nekoliko pravca :

  • Da se ukloni ono što je suvišno,
  • Da se vrati na mesto ono što je pomereno,
  • Da se razdvoji ono što je spojeno,
  • Da se spoji razdvojeno,
  • Da se nadoknadi ono što nedostaje

Druga polovina proslog veka je bukvalno ustoličila estetsku hirugiju i zakucala je medju zvezdama. Uticaj razvoja tehnologije, konzumenti estetskih operacija i strogi diktat lepote koji je surovo dolazio iz Holivuda, napravio je da se plastična hirurgija razvije do tog stepena da je lepota postala imperativ savremenog življenja. Menjala je svoje oblike, razvijala nove tehnike, inovativne tretmane za podmladjivanje, čak je i zaslužna za nastajanje neologizma anti ageing .

Sudeći po svemu ovaj mali uvod o estetskoj hirurgiji se dotakao samo delimično i dao je neka kratka ali korisna objašnjenja o tome šta ona predstavlja, koliko pomaže i običnim ljudima iz susedstva, filmskim i muzičkim zvezdama pa čak i predsednicima trenutno najmoćnijih država na svetu.

Jedno je sigurno, u pravim rukama estetska hirugija je umetnost, koja još nema svoju muzu ali ima tu moć da Vam pomogne .

NA KRAJU SVIH KRAJEVA LEPO JE BITI LEP

Hi, How Can We Help You?