Opšti internistički pregledi

Opšti internistički pregledi

opšti internistički pregledi

Opšti internistički pregledi u poliklinici Eterna Medical System

Opšti internistički pregled – Interna medicina bavi se dijagnostikom i neurohirurškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnjih organa. Internistički pregled sastoji se od razgovora lekara sa pacijentom o pacijentovom stanju, bolestima u bližoj porodici, uzimanja anamneze i detaljnog kliničkog pregleda.

Izuzetno je važno da redovno kontrolišete svoje zdravlje, kako biste ga očuvali.

Opšti internistički pregled predstavlja pravu priliku da saznate i kako da na pravi način negujete svoje zdravlje.

Kada vam treba pregled lekara interniste?

Internistički pregled predstavlja pravu priliku da saznate i kako da na pravi način negujete svoje zdravlje.je potreban kod pojave određenih zdravstvenih tegoba vezanih za  funkciju naših “unutrašnjih” sistema organa, zatim kao sistematski (preventivni) pregled ili u sklopu preoperativne pripreme.

Šta obuhvata pregled interniste?

Nakon iscrpne anamneze, lekar intenista obavlja klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će lekar utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta, pregledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne sudove dostupne pregledu, trbušne organe i poslušati srce i pluća i izmeriti krvni pritisak. Sastavni deo pregleda je i EKG zapis

Po završenom razgovoru i pregledu s EKG-om, u dogovoru s pacijentom lekar specijalista interne medicine će odlučiti o daljnjim potrebnim dijagnostičkim procedurama ili pregledima. Tačna dijagnoza na temelju dobijenih podataka, pretpostavka je za uspešno lečenje pacijenta.

Pogledajte kratak video o tome zašto treba da uradite opšti internistički pregled u Eterna Medical System poliklinici

Upoznajte našu doktorku

Zakažite jednostavno opšti internistički pregled

Hi, How Can We Help You?