Sekundarna septorinoplastika

Sekundarna septorinoplastika

Operacija nosa - sekundarna septorinoplastika

Sekundarna septorinoplastika predstavlja, kako i samo ime kaže sekundarnu, odnosno drugu operaciju, već operisanog nosa.

Zbog same kompleksnosti, anatomije i funkcionalnosti nosa, zbog različitih hirurških tehnika koje se upražnjavaju za svako gradivno tkivo ponaosob, često puta se desi da ne dobijemo zadovoljavajući efekat. Efekte kojima smo se nadali, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu mogu često da izostanu nakon prve operacije nosa.

U TOM SLUČAJU PRISTUPAMO DRUGOJ OPERACIJI, TJ SEKUNDARNOJ RINOPLASTICI.

 

Karakteristike sekundarne septorinoplastike su:

 

  • Minimalno vreme koje se preporučuje da protekne od prethodne operacije je jedna godina.
  • U korekciji deformiteta, koristi se samo autogeni materijal (hrskavica sa septuma, uha ili rebra, dermalni graftovi, koštani graftovi sa poglavine).

 

Ukoliko se koriste aloplastični (veštački materijali), komplikacije su još veće.

 

  • Hirurška disekcija tkiva, kao i sama hirurška manipulacija, moraju biti svedeni na minimum. Razlozi zašto je ovo ovako su zato što nakon operacije nosa imamo poremećenu vaskularizaciju tkiva i zarastanje samih tkiva je otežano.
  • Preporučuje se otvoren operativni pristup.

 

Moguće komplikacije su potpuno identične kao i komplikacije kod prve operacije nosa, a to su:

 

  • Krvarenje (hemoragija)
  • Infekcija
  • Iregularnosti korekcija

 

Postoperativni tok je potpuno identičan kao i kod prve operacije nosa.

Zakažite jednostavno konsultaciju

Hi, How Can We Help You?