/ dr Milena Milanović

dr Milena Milanović

Psihoterapeut PS

Diplomirala i magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sertifikovani praktičar Transakcione analize od strane Psihopolis instituta u Beogradu.

Poslednjih 10 godina kontinuirano posvećena usavršavanju stručnog znanja i iskustva u oblasti psihičkog zdravlja i mentalne higijene.

Od 2012. do 2014. godine pripada timu lekara Odeljenja za afektivne poremećaje Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Od 2014. do 2017. godine stiče radno iskustvo na Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” u Beogradu.

Aktuelno angažovana u Službi za zdravstvenu zaštitu OK Beograd, u zvanju savetnika, u pružanju opšte medicinske i psihološke nege lica sa antisocijalnim poremećajem ličnosti.